Aktualności

Gru 03

Likwidacja duńskiego zakładu ubezpieczeń Qudos Insurance A/S

Jak poinformował Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet), 27 listopada 2018 r. towarzystwo ubezpieczeń Qudos Insurance A/S zaprzestało akwizycji ubezpieczeń ze względu na niespełnianie wymogów wypłacalności. 

 

New Nordic Holding, akcjonariusz duńskiego zakładu ubezpieczeń Qudos Insurance A/S, podjął 27 listopada 2018 r. decyzję o zaprzestaniu działalności i likwidacji towarzystwa. Z tą chwilą Qudos zaprzestał akwizycji nowych umów ubezpieczenia, jak i odnowień istniejących już polis.

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez duński organu nadzoru FSA (Finanstilsynet), towarzystwo Qudos działało (między innymi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych) nie tylko na terenie Danii, ale również na podstawie swobody świadczenia usług (FOS) oraz swobody tworzenia oddziałów (FOE) w innych krajach: Belgii, Francji, Grecji,  Hiszpanii, Holandii,  Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech.

 

Dotychczasowe umowy ubezpieczenia pozostają w mocy do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z datą określoną w umowie ubezpieczenia.

 

Towarzystwo Qudos realizuje w dalszym ciągu swoje zobowiązania, w tym kontynuuje likwidację szkód wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

 

W przypadku zaprzestania wypłaty świadczeń odszkodowawczych szkody ubezpieczonych wynikające z zawartych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będą objęte gwarancjami duńskiego funduszu gwarancyjnego.

 

Qudos i jego akcjonariusz New Nordic Holding , który nabył akcje towarzystwa w marcu 2017, wystąpili z pozwem przeciwko poprzedniemu właścicielowi spółki ? kanadyjskiemu ubezpieczycielowi Echelon w związku z dezinformacjami, nieujawnieniem istotnych informacji oraz innych nieprawidłowości, które miały miejsce w procesie przejmowania ubezpieczyciela przez New Nordic Holding.

 

Stosowne postępowanie wszczęte zostało także przeciwko audytorowi towarzystwa Qudos ? firmie PwC z uwagi na niedostateczną weryfikację sytuacji finansowej spółki za rok 2016, która byłą podstawą do ustalenia ceny nabycia spółki.

 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych gwarantuje wypłatę wszelkich świadczeń odszkodowawczych ze zdarzeń zaistniałych na terenie Polski, a spowodowanych przez kierujących zaopatrzonych w polisy ubezpieczeniowe Qudos Insurance A/S.

 

W tym przypadku, jak również w odniesieniu do zdarzeń powstałych na terenie pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Andory, Serbii i Szwajcarii, należy kontaktować się bezpośrednio z PBUK: 

  • telefonicznie: + 48 22 551 51 00, 
  • korespondencyjnie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub 
  • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...