Aktualności

Kwi 04

Gruzja rozważa przystąpienie do Systemu Zielonej Karty

System Zielonej Karty skupia 47 Biur Narodowych (48 rynków ubezpieczeniowych). O dołączeniu do jego struktur myślą jednak nowe rynki ubezpieczeniowe. Pierwszym, które być może niebawem dołączy do Systemu będzie Gruzja. Rynek ten jest w przededniu istotnych zmian legislacyjnych, które obejmować będą przede wszystkim wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a także związanej z tym organizacji rynku, systemu taryfikacji oraz roli organu nadzoru.

 

O szansach na poszerzenie Systemu dyskutowano podczas Georgian International Insurance Conference 14 marca 2019 r. Była to pierwsza konferencja ubezpieczeniowa o zasięgu międzynarodowym w Gruzji.

 

Podstawowym celem wydarzenia było spotkanie wszystkich zaangażowanych w rozwój rynku finansowego podmiotów, wymiana doświadczeń oraz uwag dotyczących obecnej sytuacji oraz projektowanych rozwiązań legislacyjnych, a także zapoznanie się z doświadczeniami innych rynków europejskich. W konferencji uczestniczyli krajowi i zagraniczni ubezpieczyciele, reasekuratorzy, brokerzy, dostawcy rozwiązań IT, reprezentanci rynku finansowego, a także nadzoru rynku finansowego oraz przedstawiciele rządu Gruzji.

 

Konferencja koncentrowała się na zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, rożnymi oraz rozwiązaniami IT mogącymi pomóc usprawnić działanie rynku ubezpieczeniowego. Polski rynek reprezentował Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...