Aktualności

Cze 25

Nowy Zarząd Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wybrało nowy skład Zarządu Biura. Prezesem ponownie został Mariusz Wichtowski. Na stanowisko Wiceprezesa wybrany został Michał Szyszko. Zgromadzenie przyjęło także sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności PBUK za rok 2018 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych odbyło się 25 czerwca 2019 roku. Przyjęło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Biura za rok 2018 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Biura.

W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu, dokonało także wyboru jego nowego składu na czteroletnią kadencję. Prezesem Zarządu ponownie został Mariusz Wichtowski. Na stanowisko Wiceprezesa wybrany został Michał Szyszko. 

Michał Szyszko jest prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 r. pracuje w PBUK. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Biuro Gestyjne, odpowiadając za organizację i likwidację szkód w ramach Systemu Zielonej Karty, a także za funkcjonowanie Organu Odszkodowawczego w ramach Systemu Ochrony Gości. Jest członkiem komitetów i grup roboczych w strukturach Rady Biur Systemu Zielonej Karty, w których reprezentuje PBUK.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie podziękowało Hannie Karczewskiej - Czysz, kończącej wieloletnią karierę zawodową, za pracę zarówno w strukturach Biura, jak i na forum międzynarodowym.

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...