Ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie graniczne

Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdzając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne.

Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni.

Poznaj pierwszą Europejską Mapę Cen Ubezpieczeń Granicznych.

 

 

 

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone PBUK | realizacja: 3wstudio.pl