Zdarzenia w Polsce

01 Zdarzenie z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi w państwach EOG, Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii nie mają obowiązku posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC – Zielonej Karty.

W razie wypadku należy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę ubezpieczyciela.

Jeżeli policja nie interweniowała sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody).

Jeżeli znasz nazwę ubezpieczyciela

Jeżeli wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, sprawdź w wyszukiwarce korespondentów, czy wspomniane towarzystwo ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, zgłoś szkodę korespondentowi.

W przypadku jeśli nie znajdujesz korespondenta towarzystwa w którym ubezpieczony jest sprawca skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK.

Jeżeli nie znasz nazwy ubezpieczyciela

Jeżeli nie wiesz, w jakim towarzystwie ubezpieczony jest pojazd sprawcy, skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, podając numer rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy (ważne: liczą się tablice rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy). Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa te zawiadomią nas o szkodzie oraz wykonają oględziny i wycenę szkód w twoim pojeździe.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z PBUK.


02 Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę

Kierujący pojazdami zarejestrowanymi poza EOG, Szwajcarią, Andorą, Chorwacją i Serbią mają obowiązek posiadania przy sobie międzynarodowego dowodu ubezpieczenia OC – Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego.

W razie wypadku należy spisać numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy szkody oraz numer Zielonej Karty i nazwę ubezpieczyciela.

Jeżeli policja nie interweniowała sporządź ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia (pobierz druk wspólnego zgłoszenia szkody).

Sprawdź w wyszukiwarce korespondentów, czy towarzystwo, które wystawiło Zieloną Kartę ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, zgłoś szkodę korespondentowi.

Jeśli nie znajdujesz korespondenta towarzystwa które wystawiło Zieloną Kartę skontaktuj się z PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. i zgłoś szkodę w jednym z tych zakładów ubezpieczeń, pełniących funkcję agenta PBUK.

Jeżeli nie znasz nazwy towarzystwa, które wystawiło Zieloną Kartę skontaktuj się z PBUK.


03 Zdarzenie z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne

W celu likwidacji szkody skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę ubezpieczenia granicznego.

Jeżeli ubezpieczenie graniczne jest nieważne należy szkodę zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie komunikacyjnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone PBUK | realizacja: 3wstudio.pl