Aktualności

Europejski Trybunał Sprawiedliwości będzie rozstrzygać kwestię obowiązku podlegania ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu niezdolnego do jazdy. Pytanie prejudycjalne w tej sprawie skierował Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim. Nie jest to jednak pierwsza taka sprawa. W ubiegłym roku ETS orzekł, że pojazd nie przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczenia z tego tylko względu, że jego właściciel nie zamierza już go prowadzić i unieruchamia go na terenie prywatnym.

 

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie prejudycyjne w sprawie pojazdu niezdolnego do jazdy i przeznaczonego do zniszczenia. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim dąży do ustalenia czy powiat, który nabył na podstawie orzeczenia sądu prawo własności takiego pojazdu, ma obowiązek jego ubezpieczenia.