Aktualności

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła niewypłacalność lokalnego towarzystwa ubezpieczeniowego City Insurance SA i cofnęła mu zezwolenie na prowadzenie działalności. Złoży też do sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

 

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 89,5 mln zł, czyli o prawie 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby zdarzeń z winy obcokrajowców to skutek ograniczenia ruchu transgranicznego spowodowanego przez pandemię. Najwięcej kolizji i wypadków na polskich drogach spośród obcokrajowców powodowali kierowcy z Niemiec - 29 proc.