Materiały informacyjne

Gru 04

Szkody transgraniczne 2022 - raport PBUK

PBUK przedstawia raport na temat szkód na zagranicznych drogach, spowodowanych przez zmotoryzowanych kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Liczba tego typu zdarzeń w latach pandemii maleje. Czy to zapowiedź poprawy zachowań naszych kierowców poza granicami kraju? 

 

Polski rynek ubezpieczeń 65 lat temu przystąpił do Systemu Zielonej Karty. Umożliwiło to polskim kierowcom poruszanie się po drogach innych państw Systemu, bez konieczności nabywania lokalnych ubezpieczeń OC. Zapewniło też poszkodowanym w wypadkach drogowych uzyskanie odszkodowania za szkody spowodowane przez kierowców pojazdów zarejestrowanych za granicą.

 

Od lat systematycznie rośnie liczba wypadków i kolizji drogowych powodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi na drogach państw Systemu Zielonej Karty. Wzrost ten przyspieszył z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Jednak lata 2020 - 2022 przyniosły długo oczekiwaną poprawę w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów przez polskich zmotoryzowanych na drogach europejskich. W ostatnim roku byli oni sprawcami ponad 60 tys. zdarzeń komunikacyjnych. Oznacza to wzrost tego niepokojącego zjawiska o 5 proc. Warto jednak pamiętać, że w 2018 r. było ich o 12 tys. więcej. 

 

Więcej w najnowszym raporcie PBUK:

PBUK raport 2022

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...