Materiały informacyjne

O polskim ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwykło się mawiać, że jest przypisane do pojazdu. Jest to niewątpliwie uproszczenie, które wprowadza pewne niedomówienia.