Materiały informacyjne

Bezumowne opuszczenie struktur Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo spowoduje komplikacje w zakresie swobody przemieszczania się pojazdami mechanicznymi między tym państwem, a krajami EOG. Utrudni też poszkodowanym w wypadkach transgranicznych dochodzenie roszczeń. PBUK oraz Rada Biur, skupiająca Biura Narodowe państw członkowskich Systemu Zielonej Karty, przygotowały szereg rozwiązań wprowadzających na tym polu znaczne udogodnienia.

 

Mołdawskie towarzystwo ubezpieczeniowe Klassica Asigurari utraciło wypłacalność. Lokalny organ nadzoru - National Commission for Financial Markets - cofnął mu licencję na prowadzenie działalności oraz rozpoczął postępowania upadłościowe.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...