Materiały informacyjne

Kończy się okres, kiedy do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej można wjechać posługując się polskim dowodem osobistym. Ostatnim dniem ważności tego dokumentu na Wyspach, jest 30 września 2021 r. Od 1 października 2021 r. wjazd na terytorium Wielkiej Brytanii będzie możliwy jedynie po okazaniu ważnego paszportu.

 

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego (ASF) stwierdziła niewypłacalność lokalnego towarzystwa ubezpieczeniowego City Insurance SA i cofnęła mu zezwolenie na prowadzenie działalności. Złoży też do sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

 

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. Poszkodowanym wypłacono z tego tytułu świadczenia o łącznej wartości 89,5 mln zł, czyli o prawie 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby zdarzeń z winy obcokrajowców to skutek ograniczenia ruchu transgranicznego spowodowanego przez pandemię. Najwięcej kolizji i wypadków na polskich drogach spośród obcokrajowców powodowali kierowcy z Niemiec - 29 proc.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...