Aktualności

W Hiszpanii dochodzi do  2,4  mln szkód drogowych rocznie, przy czym większość szkód majątkowych likwidowana jest w ciągu 7 dni. Praktykom z pomocą przychodzi system CICOS, specjalne rozwiązanie pozwalające na ugodowe ustalenie wysokości odszkodowania i system rozliczeń miedzy zakładami ubezpieczeń.

Cypryjski nadzór finansowy powołał zarządcę tymczasowego w towarzystwie ubezpieczeniowym Olympic Insurance Co Ltd. Oznacza to, że wszystkie polisy wystawione przez ubezpieczyciela straciły ważność. Likwidacja firmy spowoduje wygaśnięcie około 200 tys. umów ubezpieczeniowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynikające z nich zobowiązania szacowane są na około 23 miliony euro.