Aktualności

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych będzie przyjmować zgłoszenia szkód wynikłych z ruchu pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie, a także na Białorusi i w Rosji, według dotychczasowych zasad. Ze względu na agresję przeciwko Ukrainie ze strony Rosji oraz poparcie jej przez Białoruś, do PBUK napływają pytania ze strony użytkowników dróg, dotyczące tych kwestii. Zasady obowiązujące w ramach Systemu Zielonej Karty pozostają niezmienne.

 

W działającej na Wyspach Brytyjskich a zarejestrowanej w Gibraltarze firmie ubezpieczeniowej Green Realizations 123 Limited (dawniej MCE Insurance Company Limited) tamtejszy sąd ustanowił zarząd komisaryczny. Oznacza to, że wstrzymano jej uprawnienia do zawierania nowych umów oraz odnowień.

 

Kontakt dla mediów

Mikołaj Skorupski

tel. +48 501 330 753
e-mail:

Materiały informacyjne
Zielona Karta
Zielona Karta

Kontakt

PBUK

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel:+48 (22) 551 51 00
e-mail: pbuk@pbuk.pl
więcej...