Aktualności

Aktualności

Aktualności

Ponad 11 tys. wypadków powodują na polskich drogach zagraniczni kierowcy. W 2013 r. PBUK wypłaciło z tego tytułu 3 tys. odszkodowań na łączną kwotę blisko 29 mln zł. Pozostałe sprawy trafiły bezpośrednio do ubezpieczycieli. Wartość pojedynczej szkody spowodowanej przez zagranicznego kierowcę sięga średnio 7,3 tys. zł. Jak maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy, biorąc udział w takim zdarzeniu? Większość problemów rozwiązuje jeden dokument: druk wspólnego zgłoszenia szkody.

Spośród ponad 40 tys. wypadków powodowanych co roku przez polskich kierowców za granicą, na okres wakacyjny przypada wzrost liczby zdarzeń w porównaniu z poprzednimi miesiącami o 7%. Dlatego wybierając się na zagraniczny urlop samochodem nie wolno zapomnieć o OC. W ubiegłym roku polscy kierowcy, którzy nie dopełnili obowiązku ubezpieczenia spowodowali na drogach Europy i krajów Systemu Zielonej Karty 323 wypadki. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uregulowało za nich zobowiązania na kwotę 4 mln zł. W ciągu ostatnich 10 lat wypłaciło z tego tytułu 24 mln zł. Jednak każdą zapłaconą złotówkę od nierzetelnych kierowców PBUK natychmiast egzekwuje.

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Biura oraz sprawozdanie z działalności za 2013 r. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Aż osiemdziesiąt procent polskich kierowców nie zdaje sobie sprawy, że siadając za kierownicą cudzego auta powinni upewnić się czy jego właściciel ma polisę OC ? wynika z badań opinii publicznej, przeprowadzonych w minionym tygodniu*.

O prawie 3 tys. wzrosła w 2013 r. liczba szkód spowodowanych przez polskich kierowców za granicą. Na koniec roku zarejestrowano ich ponad 44 tys. Kierujący pojazdami z polskimi tablicami rejestracyjnymi bez ważnego ubezpieczenia OC spowodowali w innych krajach 323 zdarzenia drogowe.